Ifade Hürriyeti / 2018 Haziran

Ifade Hürriyeti / 2018 Haziran

0 0 2 years ago
İfade kavramı hakkında, belki hepsinin isabetli kısımlarını mezceden, efradını cami, ağyarını mâni tarif şudur: “Kudret Kalemi’nin ucundan yokluğa akan mürekkebin ilk damlası beyan(dır)… İnsan beyanla Allah’a (celle celâluhu) muhatap olmuş ve beyan vasıtasıyla O’na hitap edebilmiştir… Düşünce hazinelerinin kapılarındaki kilitleri çözen anahtar beyan(dır)… Halife unvanıyla varlığa müdahale etme mevkiine yükseltilmiş insanoğlunun tahtı beyan, kalemi beyan, kılıcı beyan ve saltanatının kaideleri ... See More

Find us on Facebook